Directeur Grootaandeelhouder

Als Directeur Grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. Uw positie leidt fiscaal tot een bijzondere status. Het is in uw belang, dat u uw zakelijke en privé belangen goed gescheiden houdt. De Belastingdienst kijkt immers altijd mee of u zakelijkheid voorop stelt: niet-zakelijk handelen leidt altijd tot conflicten met de Fiscus. Het is uw verantwoordelijkheid en uw eigen belang, dat u dit goed regelt.

Van grote invloed zijn de veranderende wet-en regelgeving op uw toekomst. Veranderende wet- en regelgeving, aansprakelijkheden, administratie, het doen van aangiften en fiscale zaken moeten daarom heel goed geregeld zijn. Overziet u de gevolgen voor uw inkomen? Uw privé situatie inclusief uw gezin? Uw aansprakelijkheid? De mogelijkheden tot bijzondere beloningen?

Allemaal belangrijke vragen waarop een antwoord zou moeten hebben. Heeft u dit antwoord ook? Overziet u wat er op u afkomt? Kunt u de gevolgen overzien? Op korte en lange termijn? Of laat u alles op zijn beloop en ziet u wel waar het schip strandt?

Natuurlijk hoeft u niet overal kennis van te hebben. Bij veel DGA’s is de kennis van allerlei veranderingen en de gevolgen hiervan op hun positie ontoereikend. Dit leidt tot ongewenste en risicovolle situaties op fiscaal gebied. MBR heeft deze kennis op het gebied van veranderingen op financieel en juridisch vlak.

Veel DGA’s, circa 70% van de Nederlandse bedrijven wordt gerund door families, willen hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie. Dat is even mooi als moeilijk. Opvolging is een vak. Hoe doe je dat?

MBR adviseert sinds 1992 DGA’s op het gebied van de gevolgen van veranderingen op financieel en juridisch vlak. Onze manier van werken en onze kennis en ervaring van juridische en financiële zaken geven u zo alle zekerheid.

Wij zijn als adviseurs altijd in staat om direct een eerste VAKINHOUDELIJKE en vrijblijvende reactie op uw vraag te geven. Dit geeft u inzicht in wat u kan verwachten. U blijft daarbij de beslisser, u bent immers de eindverantwoordelijke.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies en ervaar onze dienstverlening.