Online boekhouden

Uw administratie heeft 6 succesfactoren die maken dat deze voor u een toegevoegde waarde heeft:

 1. Discipline;
 2. Frequentie;
 3. Regelmaat;
 4. Volledigheid;
 5. Zorgvuldigheid;
 6. Zakelijk en privé gescheiden.

U hebt alle mogelijkheden tussen alles zelf doen tot het volledig uitbesteden van uw administratie.

Aan de hand van zeven vragen kunnen onze administrateurs met u bepalen welke wijze van verwerken van de administratie het beste bij uw onderneming en u aansluit.

De voordelen van online administreren zijn onder andere:

 1. U kunt via web en app (foto en scan) uw gegevens inzenden die daardoor sneller kunnen worden verwerkt. Hierdoor besteedt de onderneming minder tijd aan de administratie;
 2. U kunt meekijken in uw administratie (optie);
 3. U kunt bankafschriften inlezen in de administratie (optie bankieren);
 4. U kunt altijd uw abonnement opwaarderen of afwaarderen met diverse modules. Wij kunnen u nader informeren;
 5. U kunt met in acht name van één maand opzegtermijn altijd het abonnement wijzigen/ beëindigen;
 6. De bescheiden die bij de administratie hoort worden online gearchiveerd. Dit is van belang vanwege de bewaarplicht en dat u de fiscus volledig inzage kunt geven. In beginsel adviseren wij u wel de administratie ook fysiek te bewaren.

Naast Exact Online en Imuis online werken wij ook met Twinfield, Incura en enkele andere pakketten. Niet al deze pakketten hebben de mogelijkheid van het scannen en herkennen van de facturen in haar pakket. Wij kunnen u daarbij adviseren.