Internationaal

Zonder dat u het vaak in de gaten heeft, doet u als particulier of onderneming al vaak internationaal zaken: “Made in China”, op vakantie naar het buitenland, een auto uit Japan, spullen kopen uit de USA via eBay, een schitterende TV uit Korea of gewoon halffabricaten of onderdelen uit de EU-landen. Zowel als particulier als ondernemer krijgt u al snel te maken met het buitenland. Vaak bent u zich hier niet van bewust van. Veel zaken zijn makkelijk te verkrijgen. Dit is het resultaat van afspraken die landen met elkaar over en weer maken. Nederland is één van de grondleggers van de huidige EU en heeft dan ook zeer sterk ingezet op het sluiten van allerlei handelsverdragen en belastingverdragen.

U en wij hebben hier als particulier en als MKB-er dagelijks profijt van. Wanneer u als particulier internationaal acteert door bijvoorbeeld inkoop uit de EU of wanneer u een tweede huis in het buitenland heeft, gelden er allerlei (afwijkende) belastingregels. Zo heeft de particulier met zijn tweede huis in Frankrijk  wel de verplichting om deze aan te geven in zijn aangifte inkomstenbelasting in Nederland. Tegelijkertijd zorgen de regels ervoor dat u niet in beide landen hierover belasting betaalt. De ondernemer die in het buitenland koopt, moet goed kijken of hij de BTW over de buitenlandse inkoop kan aftrekken of dat er wellicht nog invoerrechten of heffingen moeten worden betaald.

Over alle soorten van inkomen, bezittingen, vermogensbestanddelen waar u als particulier, BV of als onderneming over beschikt moet in de basis belasting worden betaald. Nederland heeft in meer dan 190 belastingverdragen afspraken gemaakt. Helaas zijn die verdragen niet gelijkluidend: het belastingverdrag met de Verenigde Staten is bijvoorbeeld zeer afwijkend met wat wij in Nederland gewend zijn. Om het betalen van teveel belasting te voorkomen of om belastingontduiking en evt. strafvervolging hierop te voorkomen, moet u de belastingverdragen juist toepassen. Dit betekent dat u altijd per situatie na moet gaan of en hoe een bepaald inkomen of vermogen voor u of de onderneming in Nederland of elders wordt belast. Wij snappen, dat dit voor u vaak ondoenlijk is. Omdat wij als belastingadviseurs alle voorkomende gevallen al meerdere keren hebben meegemaakt, kunnen wij dit sneller en effectiever doen dan u dit zelf doet.

Door de Europese Unie zijn een aantal fiscale regels binnen Europa met elkaar in overeenstemming gebracht. Denk aan de regels omtrent de BTW wanneer de ondernemer die wel of niet binnen of buiten Europa goederen of diensten levert. Dat maakt het voor u als ondernemer makkelijker om zaken te doen met het buitenland. De regels omtrent de alle diensten en goederen zijn echter zo gedetailleerd dat een deskundige altijd een toegevoegde waarde heeft bij het antwoord op de vraag wanneer moet ik wel of geen BTW in rekening brengen?

Een ander voorbeeld is de regelgeving omtrent BV’s. Ook daar zijn binnen Europa de regels gestroomlijnd. Voor u als ondernemer ideaal wanneer u zaken doet met het buitenland of als u in het buitenland activiteiten wilt opstarten. Bijvoorbeeld  een Duitse GmbH,  een Franse SARL of een Britse Ltd.

Als u dergelijke stappen zet, heeft dit voor de moederonderneming altijd gevolgen. Zo zijn er regels omtrent toerekening van kosten en baten tussen de moeder en de dochter in het buitenland. Verder dient de moeder

in haar jaarrekening relevante informatie over het buitenland te vermelden. Daarnaast kunnen er altijd fiscale gevolgen verbonden worden aan deze situatie.

Soms begint u gewoon een activiteit in het buitenland. U richt daar niet een BV of iets dergelijks op maar  u huurt er wel een kantoor of bedrijfsruimte. Wat heeft het hebben van een vestiging in het buitenland dan voor gevolgen? Er zijn wel een aantal regels vastgelegd in de belastingverdragen. Uiteindelijk bepalen de  feiten en de details het antwoord.

U besluit uzelf of uw onderneming te verhuizen naar het buitenland? Kan dat zomaar? Wat betekent dat voor uw belastingen?

In deze gevallen zal de Belastingdienst altijd nagaan of u aan uw belastingverplichtingen heeft voldaan bij vertrek naar het buitenland. Dat kan bijvoorbeeld als u Directeur Groot Aandeelhouder bent leiden tot belastingclaims waarbij de belastingdienst zekerheden verlangt.  Maar wat nu als u verhuist, maar uw BV blijft in Nederland, of de BV verhuist naar het buitenland en u blijft in Nederland? De wetgeving lijkt duidelijk. Toch zijn het de feiten die bepalen hoe de wet wordt toegepast.

MBR Adviseurs heeft ervaring met deze problematiek en kan u precies aangeven wat voor u de gevolgen zouden zijn.