Financieel

Als ondernemer heeft u altijd behoefte aan inzicht in uw financiële positie. Immers u wilt weten wat er onder de streep over blijft. Daarnaast moet u de bank, de Belastingdienst en eventueel investeerders informeren.

Volgens de wet bent u verplicht om elk jaar aan te geven hoeveel winst er is gemaakt, zodat u- de onderneming haar belastingen kan betalen.

U krijgt grip op en inzicht in uw financiën door uw boekhouding. Deze moet sluitend zijn. Daarnaast moet U volgens de wet al uw ontvangsten en uitgaven kunnen onderbouwen. Dit doet u door alle inkomende  en uitgaande facturen te bewaren. De ondernemer of de onderneming heeft dan ook een bewaarplicht tot 7 jaar na indienen van de winstaangifte. Dat kan dus langer zijn dan zeven jaar na afloop van uw boekjaar.

Uit de boekhouding kunt u ook afleiden of u als onderneming winst maakt. Zijn uw marges goed genoeg? Zijn de kosten voor bepaalde zaken niet te hoog? Een goede boekhouding geeft u ook inzicht in wat uw  bezittingen en schulden zijn en hoe uw cashflow loopt.

Bij start-up’s en financieringsaanvragen voor investeringen bij de Bank of investeerder zal u gevraagd worden hoe u uw plannen denkt te realiseren en hoe u gaat terug betalen. U moet dan een onderbouwde prognose opstellen over het verloop van uw investeringen, uw opbrengsten en kosten en uw terugverdien capaciteit- periode.

In zulke gevallen is ook liquiditeitsbegroting zinvol. Dit is een schematische weergave van alle in en uitgaande geldstromen in een bepaalde periode. Zij geeft inzicht in de financiën. Contant geld is nodig om te kunnen handelen en op tijd de leveranciers te kunnen betalen. Dit zijn essentiële delen van een ondernemingsplan.

Ondernemingsplannen dienen dus financieel goed onderbouwd te worden. Bij deze trajecten gaat u veelal verplichtingen aan of doet toezeggingen en maakt u principe afspraken. Dan is sprake van het sluiten van overeenkomsten. Dat betekent dat de administrateur, accountant en jurist nauw met elkaar samenwerken om u te ondersteunen en uw plannen te toetsen op haalbaarheid. Immers u wilt beslagen ten ijs komen als u uw plannen presenteert aan partijen die in staat zijn om uw plannen financieel door te lichten en u in staat moeten stellen uw onderneming te drijven.

U als ondernemer weet als geen ander wat er komt bij kijken om uw plannen te realiseren. Maar juist op het gebied van de nevenzaken- bijzaken kunt u wel wat hulp gebruiken. BTW hoeft u bijvoorbeeld maar in beperkte mate mee te nemen in uw financieringsbehoefte. Een onderbelicht aspect bij ondernemersplannen zijn vaak de kosten van de notaris, het opstellen van allerlei overeenkomsten, de kosten van het boekhouden en de accountant. Juist de afspraken die u maakt onderling of met derden zijn uiteindelijk altijd de grondslag van het ontstaan van uw onderneming en haar activiteiten. Zonder afspraken die helder zijn hebt u geen handel. Dit zijn ook de typische kosten die altijd voor de baat uitgaan.

Boekhouden lijkt simpel. Dat is het niet. Niet voor niets zijn de opleidingen tot goede administrateurs en Accountants op HBO en universitair niveau. Zo op het eerste gezicht lijkt het inboeken simpel. Dat is het ook als u weet wat u moet boeken en hoe u moet boeken. Daar zit wel de kern. Niet voor niets zijn er veel artikelen in het Burgerlijk Wetboek en de Fiscale wetten die u vertellen hoe u dat moet doen. Doet u dit niet volgens de wet dan bent u in overtreding of maakt u onnodig hoge kosten. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen.

Wij kennen die regels en wij weten hoe wij binnen de grenzen en mogelijkheden deze kunnen toepassen zodat deze voor u optimaal zijn.

Financieel omvat dus heel veel aspecten van opzet van uw administratie tot het doen van de diverse aangiften die alles met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden.

Wij zijn specialisten om in overleg met u uw administratie in te richten op basis van uw wensen en activiteiten. Hierbij nemen wij altijd de regelgeving in acht. Wij kunnen u faciliteren afhankelijk van uw behoefte.  U kunt de administratie zelf voeren en laten controleren of u besteedt de administratie uit. Daarbij kunnen wij u helpen met het inrichten van uw administratieve organisatie. Dit doen wij voor zowel   eenvoudige als complexe situaties.

Veel aanbieders van boekhoudsoftware bieden hun software online aan. Hier zijn wij een groot voorstander van. Diverse apps en scan-oplossingen zijn hiermee gekoppeld en dit stelt ons in staat om samen met u de administratie zo efficient mogelijk te voeren of controleren.