Erf- en schenkbelasting

Dit wordt in ons land beschouwd vaak beschouwd als een van de meest onredelijke belastingen die mensen niet begrijpen.

Voor u als ondernemer zijn er gelukkig wel faciliteiten om deze belasting uit te stellen of te drukken door aan vermogensplanning te doen. Vaak is het voor u als ondernemer een complexe situatie omdat privé en zakelijk in dit soort trajecten niet te scheiden zijn. Immers ook de aandelen die u houdt in de BV, of het belang dat u hebt in uw onderneming maken deel uit van het vermogen dat getroffen kan worden door deze belastingen. En als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden of inmiddels weer in gemeenschap van goederen gehuwd bent kan ook nog eens van invloed zijn op de te betalen belastingen.

Bij de DGA met aanmerkelijk belang aandelen bestaat een doorschuiffaciliteit mits sprake is van een materiële onderneming. De regeling geldt in ons vakgebied als zeer complex. Feiten en wensen dienen uitvoerig in kaart gebracht te worden. Uiteraard hebt u ook een testament dat uitgaat van uw huidige situatie.

Bent u vennoot of maat dan staat er veelal in het firma contract iets over de voortzetting van de vof of maatschap. Het komt voor dat u ook gerechtigd bent in de zogenaamde stille reserves. Dit is het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde Bij uw overlijden dient in principe ook hierover inkomstenbelasting betaald te worden. Het is mogelijk om die heffing te vermijden als de kinderen de onderneming erven en voortzetten. Het is wel zo dat de belastingbetaling alleen wordt uitgesteld, van afstel is helaas geen sprake. Ook bij leven van de overdragende ondernemer kan uitstel van heffing worden bereikt. Daar gelden wel weer voorwaarden voor. 

De voorbeelden hierboven laten duidelijk de samenloop zien tussen huwelijksvermogensrecht, testamenten, overeenkomsten (bijvoorbeeld vof contract) en de inkomstenbelasting. Al deze afspraken dienen met elkaar op een lijn te zijn zodat u, uw vrouw en uw kinderen en uw onderneming niet teveel belasting betalen. Vooral bij een onderneming met stille reserves kan het tot gevolg hebben, dat wanneer u niets heeft geregeld er door de belastingaanslag een enorme aanslag op de liquiditeitspositie wordt gedaan die er veelal niet is. Immers de stille reserves worden niet gelden gemaakt omdat de onderneming dan in de problemen komt.

Bij dit alles spelen de emoties een grote rol. Als u denkt aan bedrijfsopvolging en aan schenken aan uw kinderen en kleinkinderen wilt u geen van de kinderen bevoordelen ten opzichte van de andere kinderen.

Maar hoe doet u dat nu als bijvoorbeeld u drie kinderen heeft en maar één of twee willen uw onderneming voortzetten?

MBR kan met u meedenken, uw wensen en doelen in kaart brengen en met u een vermogensplanning opstellen waarbij u realiseert dat wat u wilt. Wij doen dat door een allesomvattend advies uit te brengen waarbij wij alle wetgeving en regels betrekken. Daarbij rekenen wij ook voor u uit wat het u en de uwen zal opleveren.