Jaarrekeningen

Uw onderneming is verplicht om inzicht te geven in haar financiële positie. Voor de BV, coöperatie, en soms een stichting of vereniging is dit geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De overige ondernemingen zoals de maatschap, eenmanszaak en de VOF zijn hier vrij in. Toch wordt vaak het inzicht in de financiële situatie ook bij deze ondernemingen in de vorm van een jaarrekening gepresenteerd. Dit maakt voor alle betrokkenen inclusief de Belastingdienst, de bank en investeerders het herkennen van de financiële positie van uw onderneming transparant en werkbaar.

Aan de hand van uw boekhouding wordt aan het eind van het boekjaar vastgelegd wat het vermogen van de onderneming/praktijk is en hoeveel zij verdiend heeft in dat jaar. De jaarrekening kunt u hierin zien als een totaal overzicht van het afgelopen jaar. Deze bestaat uit een balans en een winst en verliesrekening met een toelichting op beide.

Om snel, effectief en efficiënt uw verslaglegging te kunnen realiseren is de opzet, organisatie en inrichting van uw administratie een zeer belangrijk uitgangspunt. MBR begeleidt de ondernemer hierbij op organisatorisch, financieel gebied en op het gebied van interne processen. Financiële processen dienen namelijk inzichtelijk te zijn en goed te worden gewaarborgd. De administratieve organisatie omvat daarom ook maatregelen om fraude en misbruik van bevoegdheden te voorkomen. Zo krijgt u achteraf geen onduidelijkheden of vervelende vragen van belanghebbenden.

De rapportages, die hun informatie krijgen uit de administratie, zijn een goed instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je bezittingen/schulden en de winst over opeen volgende periodes. Zo kan de ondernemer zien op welke punten hij beter of slechter scoort ten opzichte van andere perioden en hierop bijsturen.

Het opstellen van een jaarrekening is in veel gevallen betrekkelijk overzichtelijk wanneer de onderliggende administratie goed is gevoerd. Er spelen wel een aantal typische fiscale fenomenen bij de jaarrekening. Denk daarbij aan herinvesteringsreserve, niet-aftrekbare kosten, willekeurige afschrijvingen en het bepalen van het belastbare bedrag. Soms kan fiscale aftrek van niet betaalde rente aftrekbaar zijn maar de aftrek van betaalde rente weer niet. Is de lening wel zakelijk of is het iets anders? Kortom bedrijfseconomische en fiscale waarderingen en interpretaties leiden tot verschillen in het resultaat.

MBR heeft zich gespecialiseerd in het zo efficiënt, effectief en optimaal mogelijk opstellen van de jaarrekening voor uw situatie en onderneming. De jaarrekening is ook de basis waarop uw belastingaangiften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) worden bepaald. Samen met u proberen wij een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

De samenwerking tussen de administrateur/accountant en de belastingadviseur is hier van groot belang. De administrateur moet bij het opstellen van de jaarrekening altijd in zijn of haar achterhoofd houden of wat bedrijfseconomisch kan ook fiscaal mogelijk is.

Wist u trouwens, dat u als ondernemer vaak geen accountant nodig heeft? Dit is bij veel ondernemers niet bekend. Veel ondernemers betalen hierdoor jaarlijks teveel aan hun administratie.