Adviespraktijk

Als ondernemer binnen het MKB, starter, medicus of als vrije beroeper heeft u de vrijheid die u gekozen heeft. U maakt de keuzes die u goed acht voor uw situatie. Dat is één van de mooie dingen van het zelfstandig ondernemen. Door het ondernemerschap bent u vaak nauw verbonden met uw onderneming of uw praktijk en denkt en handelt u vaak als een (twee-)eenheid. Vaak is dit geen issue en merkt u hier niet veel van. Toch is het vaak zo dat juridisch gezien sprake is van twee (rechts)personen waarbij u  in beide gevallen de beslisser bent. Op zich geen probleem, zolang voor iedereen inclusief de Belastingdienst maar duidelijk is in welke hoedanigheid u optreedt. Onduidelijkheden kunnen vaak leiden vaak tot juridische en zakelijke conflicten die voorkomen kunnen worden.

Het is daarom in uw belang dat u de afspraken die u maakt met of namens uw onderneming of praktijk met derden goed vastlegt.

Vele dagelijkse zaken zijn juridisch gezien overeenkomsten met mogelijk verstrekkende gevolgen. Ook al bent zich, dat niet altijd bewust. Een simpel voorbeeld: het kopen van een auto. U sluit een koopovereenkomst, waarbij de autodealer levert en u de koopsom voldoet. Maar wie koopt de auto? U als privépersoon of als ondernemer? Wie betaalt de auto? Hoe gaat u om met vergoedingen of met privégebruik?

Bij het maken van een aantal van die afspraken kijkt de Belastingdienst mee. Het gaat vooral om de afspraken die uzelf maakt met uw onderneming.  De Belastingdienst vraagt zich bij deze afspraken altijd af of u de afspraak die u maakt met uw onderneming en visa versa ook door u gemaakt zou worden met een willekeurige derde. Centraal hierbij staat Zakelijkheid.

Vooral als ondernemer, vrije beroeper of als medicus is het in uw belang dat uw gemaakte afspraken helder zijn. Klanten, leveranciers en werknemers, financiers en de Belastingdienst moeten u kunnen vertrouwen. Vertrouwen is de grondslag om tot zaken te komen. Dat vertrouwen is direct de grondslag om te zeggen: vertrouwen is goed, regelen is beter.

Door uw afspraken vast te leggen voorkomt/ beperkt u in de toekomst onduidelijkheden en conflicten.

U doet toch ook het liefst zaken met betrouwbare partijen zonder conflicten achteraf?

Voor al uw afspraken geldt, dat dat u moet kunnen aantonen wat u heeft afgesproken. De meest heldere manier om dat te doen is het opstellen van een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. U voorkomt onduidelijkheden. De Belastingdienst kijkt hiernaar wanneer zij toetst op zakelijkheid.

De afspraken en overeenkomsten die u aangaat, hebben altijd gevolgen: financieel en fiscaal. Veranderingen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en tot nieuwe of aangepaste overeenkomsten. Het niet vastleggen van afspraken kan leiden tot conflicten. Conflicten kosten u tijd en geld ten koste van uw winst of inkomen en uw gemoedsrust.

MBR voorkomt deze conflicten en bespaart u hierdoor veel tijd en geld door het opstellen van duidelijke overeenkomsten die uw situatie altijd borgen.

MBR adviseert sinds 1992 op het gebied van de gevolgen van veranderingen op financieel en juridisch vlak. Onze manier van werken en onze kennis en ervaring van juridische en financiële zaken geven u zo alle zekerheid dat alle overeenkomsten vanuit financieel, fiscaal en juridisch oogpunt aan uw eigen belang worden getoetst.

Wij zijn als adviseurs altijd in staat om direct een eerste VAKINHOUDELIJKE en vrijblijvende reactie op uw vraag te geven. Dit geeft u inzicht in wat u kan verwachten. U blijft daarbij de beslisser, u bent immers de ondernemer.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies en ervaar onze dienstverlening