Omzetbelasting

Iedere ondernemer krijgt bij het opstarten van zijn activiteiten te maken met de omzetbelasting. In het dagelijks leven vooral bekend als BTW.

Voor de leek lijkt het dat ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting hetzelfde is als ondernemer voor de BTW. Mensen denken dan ook nog wel eens dat als zij geen ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting zij dat ook niet zijn voor de omzetbelasting. Dat is niet zo. De regels voor de BTW zijn zo strikt dat u bijna altijd wel ondernemer bent voor de omzetbelasting, doch dat u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

De meeste ondernemers zullen omzetbelastingplichtig zijn. Een aantal van hen, meestal in de publieke sector, medische wereld en de culturele sector zijn vrijgesteld voor de BTW. Sommige van hen leveren voor de omzetbelasting zogenaamde gemengde prestaties.

Nederland hanteert het BTW systeem dat de Europese Unie hanteert. Omzetbelasting wordt geheven over leveringen en diensten. Momenteel kennen wij drie tarieven:

  • Het algemene tarief van 21%;
  • Voor bepaalde tarieven en diensten geldt het 6%;
  • Voor export: het nultarief. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een intracommunautaire levering naar een EU-lidstaat of naar een niet EU lidstaat.

De wet kent naast de hoofdregels veel uitzonderingen. Er zijn lange tabellen waarin benoemd worden wat wel en wat niet tegen een bepaald tarief belast wordt. Verder gelden er complexe regels over de koop, bouw van een bedrijfspand of gebouw en de verhuur van onroerende zaken. Kortom de BTW lijkt veelal eenvoudig, maar wordt vaak onderschat als een belastingsoort.

Wist u bijvoorbeeld dat wanneer u in een restaurant eet de BTW niet aftrekbaar is maar als u het meeneemt dat de BTW wel aftrekbaar is?

Wist u bijvoorbeeld dat de offshore industrie, en in Rotterdam hebben wij hier vaak mee te maken, er allemaal specifieke vrijstellingen gelden voor de BTW.

Wist u dat u als ondernemer BTW verschuldigd bent over privégebruik van goederen die zakelijk zijn?

Kortom de BTW lijkt in eerste instantie simpel doch blijkt in de praktijk een bron te kunnen zijn voor misverstanden.