Fiscaal-juridisch

Wat is dat: fiscaal-juridisch? Vaak een zware term voor leken. Veel zaken die u regelt en afspreekt zijn juridisch gezien overeenkomsten met financiële gevolgen. De overheid heft hier vaak belasting over (BTW, Vennootschapsbelasting, Inkomensbelasting, Accijns, BPM etc.). De belastingregels die dit bepalen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig en worden steeds ingewikkelder. De hoogte van de belastingaangifte is beïnvloedbaar door het optimaal toepassen van de regels. De interpretatie van de wet leidt ertoe, dat hoewel u fiscaal juist handelt, regelmatig verschillen van inzicht met de Belastingdienst kunnen ontstaan.

MBR adviseert u hoe u fiscale zaken kunt aanpakken, waarbij MBR en u samen kijken naar zowel uw privé als uw zakelijke situatie.

Veel plannen en mogelijkheden om te komen tot optimalisatie van uw belastingaangiften en het uitstel van betalen van belastingen worden vastgelegd in overeenkomsten. Hier blijkt dat diverse juridische vakgebieden raakvlakken met elkaar hebben en elkaar aanvullen.

Bij correct advies op fiscaal juridisch gebied heeft de belastingadviseur een gedegen kennis van bedrijfsrecht, civielrecht en fiscaal recht. Veel overeenkomsten hebben nu eenmaal een hybride karakter.

Een aantal voorbeelden van alledaagse situaties die een hybride karakter hebben en verstrekkende gevolgen kunnen hebben zijn:

Op fiscaal-juridisch vlak

  • Een lening van ouders aan kinderen is een civiel juridische overeenkomst. Deze overeenkomst dient zo te worden ingericht dat zij zakelijk is en dat regels ook voldoen aan fiscale regels. Gebeurt dat niet dan kan sprake zijn van een schenking waarover schenkingsbelasting betaald moet worden
  • Een lening van ouders aan kinderen voor de koop van een woning is een civiel juridische overeenkomst. Naast de zakelijkheid dienen ook duidelijke regels gesteld te worden om er voor te zorgen dat de rente van de lening aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting;
  • Arbeidsovereenkomst. Welke vergoedingen krijgt de werknemer. De auto van de zaak, en welke vergoedingen nog meer en voldoen deze aan de Werkkostenregeling die bepaalt of er wel of geen loonbelasting over betaald moet worden

Op fiscaal—civiel-bedrijfsjuridisch vlak

  • Een lening tussen de BV en de eigenaar. Ook hier zijn fiscale regels van belang. Wordt daar niet aan voldaan dan kan de lening beschouwd worden als inkomen met als gevolg dat u 25% tot zelfs 52% inkomstenbelasting betaalt;
  • Een lening tussen de BV en de eigenaar voor de koop/ herfinanciering van een woning.  Niet goed geregeld kan inhouden dat de rente niet aftrekbaar is en dat de lening ook nog eens als inkomen wordt beschouwd.

Op fiscaal-bedrijfsjuridisch vlak

  • Overeenkomst van opdracht. Tussen de ondernemer/medicus/ vrije beroeper  en andere ondernemers. Vooral bij ZZP-ers zijn deze overeenkomsten van belang nu de VAR verklaring per 1 mei 2016 is vervallen. U kunt gebruik maken van modelovereenkomsten.  Maar passen deze overeenkomsten bij de afspraken die u heeft gemaakt? Staat alles er in , of is het toch even anders? Het doel moet zijn dat duidelijk is dat er geen sprake is van loondienst.
  • Managementovereenkomst tussen de Holding BV en Werk BV/ of tussen  Uw BV en een andere onderneming.

Wij hebben ervaring met de samenloop die de inhoud van de overeenkomsten kunnen hebben. Daardoor zijn wij in staat om u te behoeden voor onvoorzienbare gevolgen.