Bedrijfsjuridisch

Omdat uw onderneming en u feitelijk twee verschillende rechtspersonen zijn, moeten een aantal zaken goed geregeld zijn. U wilt bijvoorbeeld uw beloning voor uw inzet goed geregeld hebben. U wilt uw gezin  behoeden voor financiële risico’s wanneer u zakelijk gezien u een conflict krijgt of wanneer de zaken anders gaan zoals gedacht. Derden kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw huis, roerende zaken of wanneer u zakelijk schulden maakt, kunt u zelfs verplicht worden om uw huis te verkopen. U kunt in privé worden aangesproken op uw zakelijk handelen. Dit zijn voorbeelden waar verschillende rechtsgebieden door elkaar kunnen gaan lopen. Andere voorbeelden en situaties waarbij u bedrijfsjuridisch de zaken goed geregeld wilt hebben, zijn:

  • Arbeidsrecht in relatie tot CAO’s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, aanstelling en ontslag van medewerkers, ontbinding van arbeidsovereenkomsten en afvloeiingsregelingen
  • Ondernemingsrecht bij het oprichten of wijzigen van uw onderneming in een maatschap, vennootschap onder firma, BV, coöperatie of stichting. Ondernemingsrecht komt ook kijken bij het aangaan van overnames en overdracht van ondernemingen. Daarnaast speelt ondernemingsrecht bij wijzigingen in de concernstructuur, maatschap, firma, samenwerkingsovereenkomsten
  • Contractenrecht bij het opstellen van distributie- en licentieovereenkomsten, franchisecontracten, algemene voorwaarden en overige commerciële overeenkomsten
  • Huurrecht bij de huur of verhuur van bedrijfs- en woonruimte en andere onroerende zaken, huurprijzen etc.

Met al deze rechtsgebieden krijgt u als ondernemer vroeg of laat te maken. Heeft u voldoende kennis in huis om de juridische en fiscale gevolgen te kunnen overzien? Vaak hoeft u geen dure advocaten in te schakelen. MBR Adviseurs heeft de kennis en ervaring om u over uw specifieke situatie te kunnen adviseren.