Procedures zonder advocaat

Hoe goed zaken soms ook geregeld kunnen zijn of afspraken gemaakt lijken te zijn: er kan altijd een verschil van inzicht of zelfs een conflict ontstaan. Iemand kan een gemaakte afspraak anders interpreteren of de praktijk wijkt af van wat er is afgesproken. Ook met de overheid kan een conflict ontstaan over de interpretatie van de wet.

Vaak kunnen deze potentiele conflicten voorkomen worden door tijdig met elkaar om te tafel te gaan zitten om te komen tot een oplossing. Ook met de fiscus kunt u samen met MBR in gesprek. Als dat niet lukt dan rest u niets anders dan naar de rechter te stappen.

Wist u dat voor een groot aantal zaken u helemaal geen advocaat nodig heeft?! Dit geldt voor alle belastingzaken en een specifieke groep juridische zaken.

Dit betekent, dat u geen dure advocaat nodig heeft om uw zaak voor de rechtbank te voeren. Een vertegenwoordiging door een bedrijfsjurist of civiel jurist is voldoende en vaak goedkoper!

Bedrijfsjuridische en Civiel-juridische procedures

Een bedrijfsjurist of civiel jurist mag in voorkomende gevallen voor u in rechte optreden als gemachtigde bij geschillen voor de rechtbank (kantonafdeling).

Dit kan o.a. plaatsvinden bij zaken in de volgende rechtsgebieden:

  • arbeidsrecht (bijvoorbeeld ontslag van een werknemer)
  • huur van zowel roerende zaken als van onroerend goed
  • huurkoop
  • koop op afbetaling
  • het incasseren van vorderingen tot € 25.000,-.

MBR Adviseurs kan voor u deze procedures voeren en voor u als gemachtigde optreden. Onze ervaring ligt nu juist in deze rechtsgebieden en wij hebben de belangen van talloze klanten op deze wijze de afgelopen jaren vertegenwoordigd. Wij kennen uw situatie en uw dossier meestal al waardoor tijd bespaard wordt in de voorbereiding. Daarnaast liggen de tarieven van MBR Adviseurs zijn veel lager dan die van advocaten.

Het voeren van een procedure bij de kantonrechter door MBR Adviseurs is daarmee een interessant alternatief voor het bewaken van uw belangen.

Mocht u onverhoopt toch een advocaat nodig hebben voor bijvoorbeeld een procedure bij de Rechtbank of het Gerechtshof dan hebben wij in ons netwerk advocaten waar wij mee samenwerken.

MBR Adviseurs mag terugkijken op een zeer succesvol trackrecord op het gebied van deze dienstverlening.

Niet eens met uw belastingaanslag?

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. De slogan van “Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel” is soms maar ten dele waar. Regelmatig legt de Belastingdienst aanslagen op waarbij de belastingplichtige van mening is dat deze aanslag niet terecht is. De Belastingdienst interpreteert de wet anders dan je soms zou verwachten.

Als belastingplichtige (zowel ondernemingen als particulieren) kunnen op verschillende manieren bezwaar maken tegen de belastingaanslag. MBR Adviseurs staat haar klanten bij in de verschillende manieren waarop bezwaar gemaakt kan worden tegen een belastingaanslag:

  • Indienen van een bezwaarschrift;
  • Indienen van een beroepschrift;
  • Indienen van een ambtshalve verzoek.

MBR Adviseurs kan voor u deze procedures voeren en voor u als gemachtigde optreden. Door onze specialisatie als belastingadviseur en de jarenlange ervaring met deze procedures hebben wij een goede relatie opgebouwd met de Belastingdienst. Voor vele van onze klanten hebben wij op deze wijze de afgelopen jaren met succes de belastingaanslag kunnen verlagen. Wij kennen uw situatie en uw dossier meestal al waardoor tijd bespaard wordt in de voorbereiding.

Voor deze fiscale procedures hoeft u zich niet bij te laten staan door advocaten.

Wat belangrijk is bij al deze procedures is dat u tijdig aan de bel trekt bij ons en de Belastingdienst. Zo moet u binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beschikking reageren. Doet u dat niet dan verspeelt u uw rechten. Het enige wat u dan nog rest is het indienen van een ambtshalve verzoek. Bij een bezwaar kunt u ook recht hebben op een kostenvergoeding. Hier gelden wel specifieke voorwaarden voor. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook voor een beroepschrift een kostenvergoeding krijgen. Bij een ambtshalve verzoek heeft u nooit recht op een kostenvergoeding als u in het gelijk gesteld wordt. U krijgt alleen een verlaging of kwijtschelding van de belastingaanslag.