Onze werkwijze

Altijd een begroting vooraf

Niets is vervelender dan een onduidelijke en niet transparante factuur voor advieskosten. Daarom werkt MBR Adviseurs altijd op basis van een begroting die u vooraf inzage geeft in de werkzaamheden en tarieven. Zonder akkoord van u worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

Onze werkwijze is daarom ook als volgt:

Aan de hand van een vrijblijvend gesprek brengen uw uitgangspunten in kaart en nemen wij al uw vragen door. Op basis van dit gesprek brengen wij een offerte uit.  Deze offerte zal dienen als raamovereenkomst van opdracht en dient als grondslag voor de begrotingen voor huidige en toekomstige werkzaamheden.

Voor iedere opdracht, vervolg- of deelopdracht bieden wij u altijd vooraf een begroting aan met uitleg en reden van de werkzaamheden. Zo heeft u helder waarom en tegen welk tarief wij werkzaamheden voor u uitvoeren. Alleen als u de begroting heeft goedgekeurd voor de werkzaamheden zullen wij de werkzaamheden uitvoeren.

Zo heeft u precies grip op welke werkzaamheden wel of niet voor u worden uitgevoerd.

Volledigheid van informatie

Om u een goede begroting aan te bieden, moeten wij beschikken over alle relevante informatie van uw kant. Dit is de enige manier om een sluitende begroting aan u te kunnen aanbieden zonder extra tijd te hoeven besteden aan zoeken en opvragen van gegevens die buiten de begroting vallen.  MBR Adviseurs streeft ernaar om op deze manier zo efficiënt mogelijk te werken zonder onnodige werkzaamheden in rekening te hoeven brengen.

Meerwerk

Natuurlijk kunnen er situaties ontstaan die om welke reden dan ook kunnen leiden tot meerwerk. Voor dit meerwerk zal MBR Adviseurs u vooraf per stap een begroting aanbieden met uitleg en reden van de werkzaamheden. Ook hier geldt,  dat de werkzaamheden alleen zullen worden uitgevoerd na uw goedkeuring. Zo houdt u grip op de werkzaamheden.

Uitvoering van werkzaamheden

De werkzaamheden worden op basis van nacalculatie tijdens kantooruren uitgevoerd op basis van werkelijke bestede uren zoals aangegeven in de begroting tenzij anders aangegeven

Buiten de begroting vallen:

  1. Reistijd, reiskosten en verschotten zoals aangetekend, koeriersdiensten, kosten KvK etc.
  2. Uren (of delen hiervan) te besteden aan in- en uitgaande mails, telefonisch overleg, besprekingen en tussentijdse rapportages, omdat deze op voorhand qua omvang niet in te schatten zijn
  3. Werkzaamheden die voortvloeien uit het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig aanleveren van gegevens

MBR Adviseurs behoudt zich in de raamovereenkomst het recht voor om een afwijking van 20% van de begrote werkzaamheden af te dekken. Afwijkingen boven de 20% worden door MBR Adviseurs vooraf aangegeven. Dit betekent dat de uren op basis van deze overeenkomst tot maximaal 20% boven het aangegeven bedrag worden gefactureerd, zonder hiervoor een additionele begroting aan u te versturen. Wij informeren u tijdig.

Facturatie van de werkzaamheden vindt achteraf plaats aan het eind van de periode (bijvoorbeeld week of maand) waarin de werkzaamheden zijn verricht of worden aan het begin van de daarop volgende periode gedeclareerd. Indien nodig worden de verrichtte werkzaamheden, geheel of ten dele, als onderhanden werk aangehouden en worden in een volgende periode gedeclareerd.

Bij de factuur ontvangt u een uitgebreide urenverantwoording met de tijdbesteding, de tarieven en de werkzaamheden.