Beroepsregels

MBR Adviseurs dient zich in haar werkzaamheden te houden aan de Nederlandse wet en de beroepsregels voor belastingadviseurs in acht te nemen. Dit betekent voor u en voor ons het volgende:

  1. MBR Adviseurs dient zich te houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij dienen een klantonderzoek te doen en de identiteit van de klant vast te stellen.
  2. In onze beroepsregels, die wij zeer serieus nemen is vastgelegd dat wij  een zorgplicht en een informatieplicht hebben.
  3. Wij moeten onze cliënten behoeden voor problemen die zij zelf niet kunnen onderkennen, ook als daar niet expliciet om is gevraagd. Dit zullen wij dan ook te allen tijden doen
  4. Wij zijn ook verplicht om u alles te vragen wat nodig is voor een goed en veilig advies.
  5. Dat geldt ook voor het doen van allerlei aangiften.  Het indienen van een aangifte met onjuiste gegevens is strafbaar, ook voor ons.
  6. De Wet eist ook van ons dat wij pas mogen adviseren als de feiten ons duidelijk zijn. Vermoedens zijn niet genoeg.
  7. Wij zijn vrij en onafhankelijk in de uitoefening van ons beroep.
  8. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat in de uitoefening van ons beroep ter onze kennis komt. Dit geldt niet wanneer wij door de klant van deze verplichting zijn ontheven, wanneer dit op grond van een wettelijke of op de wet gebaseerde verplichting tot openbaarmaking rust, dan wel dat dit noodzakelijk is voor de verdediging van zijn eigen belangen.
  9. Ook na beëindiging van de relatie blijft de geheimhoudingsplicht in stand.