Civiel juridisch

Ook wel burgerlijk recht genoemd, regelt de verhoudingen tussen burgers onderling, maar soms ook tussen burger en overheid bijvoorbeeld bij de koop van een stuk grond, een koopovereenkomst.

Voortdurend kopen wij iets of maken wij gebruik van een dienst. In al die gevallen is sprake van afspraken waarbij u en uw wederpartij met elkaar rechten en plichten aangaan. Door misverstanden en onduidelijkheden kan er makkelijk wat mis gaan. Wanneer partijen het met elkaar eens worden is er sprake van vertrouwen. Dat vertrouwen is dan ook de grondslag om dit vast te leggen.  Veelal  wat u met elkaar afspreekt ook vastgelegd in het wetboek. Met name in het burgerlijk recht, het woord zegt het al, kunt u veel terug vinden. Vaak is dat niet voldoende. Uw wensen hebben altijd alleen op uw specifieke situatie betrekking. Daarnaast is niets menselijks ons natuurlijk vreemd. Wij vergeten zaken en herinneren afspraken anders dan de wederpartij of wellicht doet de wederpartij dit zelf. Een conflict is dan snel geboren.

Om conflicten en procedures te voorkomen is daarom ons advies om uw afspraken altijd vast te leggen in een overeenkomst. En één ding. Standaard overeenkomsten bestaan niet! Uw situatie is nooit identiek aan die van een ander.  Een standaard overeenkomsten houdt nooit rekening gehouden met het grotere plaatje. Onze rol is u te behoeden voor gevolgen die u als niet jurist niet onderkent bij afspraken die u maakt en op het eerst gezicht duidelijk lijken. Wij houden daarbij rekening met uw wensen, de gevolgen van de verplichtingen die u aangaat, uw financiën en wellicht voor eventuele belastingen en indien nodig, uw gezinssituatie. Wat brengt de overeenkomst verder teweeg?  Omdat MBR zowel  op diverse juridische vakgebieden als financieel alles kennis in huis heeft zijn wij in staat om van alle kanten uw situatie te beoordelen en te u te helpen.